Kontaktujte nás: 0918393652 | pege.peter@gmail.com
  • Svadba:

Svadby sú ťažiskom mojej činnosti. Sú to jedinečné akcie, ktoré vyžadujú špecifický prístup. Každá svadba je trochu iná aj keď mám overený harmonogram. Okrem technických nárokov je tu špecifická požiadavka aj na DJ-a, ktorý svadbu spoluorganizuje. Od úvodných fanfár, cez živió, hry, vyberanie do vienka, začepčenie až po posledný tanec som ako DJ stále za mixpultom a najmä mikrofónom. Nevyhnutná tu je komunikácia pred svadbou ale najmä v jej samotnom priebehu. Klientovi sú k dispozícii moje mnohoročné skúsenosti a presný overený harmonogram, ktoré značne uľahčia samotnú organizáciu svadby. Najdôležitejšie je však pružne reagovať na aktuálnu situáciu.

Som nápomocný aj pri zabezpečovaní kameramanov, fotografov, catteringu, výzdoby, exteriérového osvetlenia, ľudových telies pre začepčovanie, kapiel a podobne.

Kompletnú ponuku pre svadby nájdete tu.

Stará pravda je že: "Na víne a muzike sa na svadbe šetriť nemá."